Villa i Lund

Fakta

VILLA
Uppdrag: Villa i Lund.

Villan präglas av kraftfulla volymer som adderats till varandra. Modernistiska vita betongkuber har lagts till en svängd träkonstellation. Invändigt upplagd som en basilika med ett mittskepp och två sidoskepp.

Projekteringsstart: 2008.

Beställare: Privat.

Kommentar

”Huset är uppbyggt som en basilika. Ett mittskepp och två sidoskepp. Entrén kan uppfattas som vapenhuset i en kyrka och altaret längst fram i mittskeppet är i detta fall mat och vin. Mittskeppet är flankerat av två sidoskepp som innehåller vardagsrum respektive sovrumsavdelning.
Huset är uppfört i vitmålade betongelement och stora uppglasade fasadpartier. Detta ger en tydlig referens till ”The Modern Movement” eller ”Den nya sakligheten”.
Inne och ute flyter ihop när man öppnar de skjutbara glaspartierna och förenar husets samvaroytor med stora terrasser. Lite av ett italienskt terrassliv.
Högt i tak med så kallade entresoleringar i såväl kök som vardagsrum ger huset en starkt social prägel. Ett hus för fest.”
Jonas Lloyd