Vikaholm, Växjö

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Vikaholm, Växjö.

Projekteringsstart: 2018.

Beställare: C4 HUS.