Trelleborgs Fotbollsarena

Fakta

FOTBOLLSARENA
Uppdrag: Trelleborg Fotbollsarena.

Projekteringsstart: 2010.

Beställare: Trelleborgs FF.

Kommentar

”Lloyd’s Arkitektkontors uppdrag är att skapa en ny stadsdel i Trelle­borg. I planeringen ingår en ny fotbollsarena med 6 000 platser, utrymme för fotbollsgymnasium, butiks- och kontors­lokaler, bostäder och parkeringsplatser samt att till utbygg­naden av Pågatågstrafiken gestalta ett stationstorg som binder samman området.”
Jonas Lloyd