Trelleborg Norra

Fakta

BOSTADSOMRÅDE/STADSDELSCENTRUM
Uppdrag: Trelleborg Norra.

Stadsplanering och projektering av en ny stadsdel i Trelleborg.

Projekteringsstart: 2010.

Beställare: Peab.