Storkvägen, Löddeköpinge

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Storkvägen, Löddeköpinge.

Radhusområde med plastiskt utmejslade fasader där varje familj får en tydligt markerad bostad.

Projekteringsstart: 2003.

Beställare: Mjöbäcks Entreprenad AB/Midroc.

Kommentar

”En radhuslänga med tydligt utmejslade volymer.
Istället för en traditionell radhusmiljö har vi skapat en rytmik i fasaduttrycket där vi spelat med djup, ljus och plastiska former.”
Jonas Lloyd