Skjutsstallarna, Lund

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Skjutsstallarna, Lund.

Varsam ombyggnad av de gamla skjutsstallarna från 1840-talet till seniorboende.

Projekteringsstart: 1997.

Beställare: JM/Seniorgården AB.

Kommentar

”De gamla skjutsstallarna, nästan 200 år gamla, var rivningshotade men fick ett nytt modernt användningsområde som seniorbostäder. Vi har gjort en kulturinsats när vi har räddat detta magnifika komplex till eftervärlden. Arbetet med kulturbyggnader är en viktig del av Lloyd’s Arkitektkontors verksamhet. Vi anser att det är mycket viktigt att bevara historien, men ställer oss främmande till att plagiera den.”
Jonas Lloyd

”Som arkitekter utmärkte sig Lloyd’s genom att vara ödmjuka inför det som vi redan hade, nämligen några fantastiska kulturbyggnader, 150 år gamla, och hur de kunde användas i nya sammanhang med modernt innehåll. Jonas Lloyds stora intresse för kulturhistoria driver honom ofta att ta tuffa fighter när gamla byggnader, värdefulla kulturmärken, står på beslutsfattarnas rivningslista. När rivning hotade Lunds gamla skjutsinrättning från tidigt 1800-tal stod han på barrikaderna och kom till oss på JM/Seniorgården AB med en vädjan om vår insats för att förverkliga bevarandet av denna behagliga vistelsemiljö medelst ombyggnad till ett modernt seniorboende. Han kämpade för ett bevarande och hans arkitektskiss vann gehör både hos oss och hos kommunen som egentligen ville riva. Byggnaderna som är uppförda i handslaget bränt tegel omvandlades med varsam hand till en modern bostadsmiljö. En fullträff där det visade sig att de seniorer som flyttade in verkligen uppskattade den äldre harmoniska miljön. I princip är inget rivet och de nya hålen för fönster och dörrar i ytter-murarna är upptagna med slagna valv på traditionsenligt manér.
Skjutsstallarna som med sin öppna grönskande utemiljö är en viktig del av Lunds stadsmiljö är härmed bevarat till eftervärlden. Projektet rönte stor uppmärksamhet hos JM-ledningen i Stockholm som besökte det och uppmanade till efterföljare. Det har även blivit ett av de mest åtråvärda bostadsområdena i Lund vilket inte minst märks på försäljningspriserna i andra fasen.”
Carl-Gustaf Fritz
Chef Seniorgården Riks/JM-koncernen