Sege park/Östra sjukhusområdet, Malmö

Fakta

STADSPLANERING/PARALLELLT UPPDRAG
Uppdrag: Sege park/Östra sjukhusområdet, Malmö.

Stadsplanering för utveckling av det gamla sjukhusområdet.

Projekteringsstart: 2003.

Beställare: Malmö stad.

Kommentar

”Fastighetskontoret finner förslaget spännande. Punkthusen i norr är mycket tilltalande, liksom övrig om- och nybyggnation. De fina gröna miljöerna tas tillvara. Blickfången i de södra hörnen av området finner Fastighetskontoret mycket intressanta. Fastighetskontoret bedömer att detta förslag är det som utnyttjar marken bäst.”
Fastighetskontoret, Malmö stad