Sege Park, Malmö

Fakta

Mobilitetshus
Uppdrag: Parkeringshuset Sege Park, Malmö. Projektering av ett parkeringshus helt i trä på det gamla sjukhusområdet i Sege, Malmö.

Projekteringsstart: 2018.

Beställare: P Malmö, Malmös kommunala parkeringsbolag.