Safegate

Fakta

KONTOR
Uppdrag: Safegate International AB, Malmö.

Byggnaden är kontor för ett företag som bygger flygplatser, vilket beställaren ville skulle framgå av arkitekturen. Huset står på en svart indragen sockel vilket ger en känsla av att byggnaden svävar ovan mark. Fasaden efterliknar en flygplatsterminals arkitektur och fasadbehandling. Diskuterades som kandidat till stadsbyggnadspriset i Malmö.

Projekteringsstart: 2005.

Kommentar

”Utmaningen var att skapa en associativ arkitektur. Att tydligt visa att Safegate är ett företag i flygplatsbranschen.
Vi gav därför byggnaden en tydlig prägel av såväl flygplan som flygterminal. Den metalliska huskroppen har en tydlig referens till en flygplanskropp med vingar, lite svävande över marken. Fasaden med glasade och lutande partier ger terminalkänsla.”
Jonas Lloyd

”Några ingenjörer lanserade 1973 en idé om ny teknik som skulle förbättra flygsäkerheten. Idag är den affärsidén en mångmiljonkoncern som har 150 anställda i tio länder. Vi hade trots stark tillväxt länge levt i trånga oansenliga lokaler i Malmö. För några år sedan kontaktade jag Lloyd’s Arkitektkontor för att få idéer till hur ett nytt huvudkontor för Safegate skulle kunna gestalta sig. Vi hade köpt en tomt på Fredriksberg i Malmö och ville samla all vår verksamhet i en fastighet som vi önskade skulle påminna om en flygterminal.
Jonas Lloyd ritade, planerade och följde bygget i minsta detalj. Resultatet är ett fantastiskt huvudkontor som drar allas blickar till sig, såväl ut- som invändigt. Byggnaden har fått en tydlig identitet med förankring i vår verksamhet. Flygterminalkänslan har vi förstärkt med en komplett start- och landningsbana i miniatyr. Huset har generösa utrymmen för kontor, möten, produktutveckling, tester och utbildningsverksamhet. Här sluttestas alla flygplatsbelysningar och dockningssystem som går på export till ett 80-tal länder. Av Safegates nya produkter är SafeLed, en intelligent flygplatsbelysning som anpassar sig efter rådande väder- och siktförhållanden, en av de mest intressanta och givetvis utvecklad i huset.
Kontorsdelen präglas av hög kvalitet i allt; materialval, genomarbetade proportioner och spännande detaljer. Våra besökare tycker huset är en upplevelse, supersnyggt och modernt. Det tycker även vi som jobbar här.”
Per-Olof Hammarlund
Koncernchef, Safegate International AB