Safegate 2

Fakta

KONTOR
Uppdrag: Koncernkontor och distributionscentral för den multinationella flygplatsbyggarkoncernen Safegate International AB.I mångt och mycket en kusin till den byggnad vi designade 2005.

Projekteringstart: 2012

Beställare: Safegate International AB.