Ryggen, Kirseberg, Malmö

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Kv. Ryggen, Kirseberg, Malmö.

Bostadsområde ca 100 lägenheter. Byggnadsprojektering och detaljplan.

Projekteringstart: 2012

Beställare: Finja betong