Ridcenter Syd, Vellinge

Fakta

RIDCENTER
Uppdrag: Ridcenter Syd, Vellinge.

Gästlägenheter och stallbyggnader

Projekteringsstart: 2020.

Beställare: Ängsparken Fastigheter AB