Prism Tower, Dubai

Fakta

KONTOR
Uppdrag: Prism Tower, Dubai.

Utformning av ett våningsplan i en skyskrapa på 60 våningar.
Korridorena ligger längs ytterfasaden och arbetsplatserna är indragna så man inte ska sitta
för nära fönstren och värmen.

Projekteringsstart: 2011.

Beställare: Safegate International.