Pihlängen, Staffanstorp

Fakta

BOSTÄDER/STADSPLANERING
Uppdrag: Pihlängen, Staffanstorp.Stadsplanering och detaljplanuppdrag. Gestaltning av ett stort villaområde, med cirka 200 hus.

Projekteringsstart: 2009.

Beställare: Jakri AB.