Örenäs Slott, Glumslöv, Landskrona

Fakta

HOTELL (TILLBYGGNAD)
Uppdrag: Örenäs Slott, Glumslöv, Landskrona.

En modern tillbyggnad som ligger som en pendang till det äldre slottet. Gjord med respekt för det gamla vad gäller fasaduttryck, proportioner och material­val.

Projekteringsstart: 1992.

Beställare: Reso.