Niels Bohr, Lund

Fakta

Mobilitetshus
Uppdrag: Parkeringshuset Niels Bohr, Lund. Projektering av ett innovativt parkeringshus med återbrukade vindkraftsvingar som utfackningsväggar i fasaden.

Projekteringsstart: 2022.

Beställare: LKP, Lunds Kommuns Parkerings AB.