Näktergalen, Eslöv

Fakta

BOSTÄDER/STADSPLANERING
Uppdrag: Näktergalen, Eslöv.Stadsplanering och detaljplan­uppdrag av två innerstadskvarter.

Projekteringsstart: 2003.

Beställare: Eslövs kommun/Kristineberg Fastigheter AB.