Medeonområdet, Malmö

Fakta

STADSPLANERING
Uppdrag: Medeonområdet, Malmö.Utvecklingsplan för Medeon norrut
och söderut.

Projekteringsstart: 1996.

Beställare: Wihlborgs Fastigheter AB.