Malmö Arena

Fakta

EVENEMANGS/HOCKEY-ARENA
Uppdrag: Malmö arena, Malmö.

Ursprungligt koncept för hela arenan inklusive arenaområdet. Därefter projektering av samtliga interiöra miljöer, restaurangmiljöer, barer etc. Totalt 3 665 restaurangplatser.

Projekterat: 1997

Färdigställt: 2008

Beställare: Parkfast AB/Percy Nilsson

Kommentar

”Första gången jag träffade Percy Nilsson spånade vi fritt och vilt om arenaområdet. Jag plockade ihop idéerna och fick snabbt fram en första skiss. Den fick Percy på fax någon dag senare. Just den här första arkitektskissen blev så småningom den stadsbygg­nadsidé som är arena- och Emporiaområdet idag.
Förutom att ta fram den ursprungliga konceptuella idén har vi på Lloyd’s designat den interiöra miljön för samtliga restaurangmiljöer, från brasserie till fine dining och pubar med totalt 3 665 restaurangplatser.”
Jonas Lloyd

”Idén om Malmö Arena kom till i början av 1990-talet. Men den hade inte precis högsta prioritet för en kommun som befann sig i ett tråkigt ekonomiskt läge.
När beslutet om Öresundsförbindelsen var klart började jag förankra mina planer bland politiker och tjänstemän. Och då som ett helt projekt med arena, shopping, hotell, bostäder och kontor i stadsdelen Hyllie. Jag sökte en kreativ arkitekt som kunde få ner mitt snack på skisser och ritningar. I Jonas Lloyd fann jag en kreatör och ett bollplank. Studiebesöken till främst Hartwall i Finland och Color Line i Tyskland blev en sporre till att utveckla arenaprojektet.
Ett led i arbetet blev ”Tvärnit Malmö” – ett visions- och måldokument om hur arenan var tänkt att fungera i regionen. Vi gjorde i princip en perfekt plan för Hyllie vid citytunnelstationen. Tyvärr tappade jag Lloyd’s Arkitektkontor när Malmö stad gjorde så kallade parallella arkitektuppdrag, och utifrån dem sedan detaljplan för hela Hyllie. Men Lloyd’s Arkitektkontor fick i stället uppdraget att rita den inre miljön med restauranger, pubar, barer med mera.
Med facit i hand tog det en lång stund innan jag fick kommunen att förstå hur bra idéerna egentligen var, om man säger så. Hyllie är idag den första stadsdelen i Sverige där upplevelseindustrin och bostadsbyggandet går samman. Det är arenan, shoppingcentret och hotellet som sätter standarden.”
Percy Nilsson
VD, Parkfast Arena AB