Kvarteret Beckasinen, Kalmar

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Kvarteret Beckasinen, Kalmar.

Tillbyggnad/ombyggnad av innerstadskvarter. Lloyd’s Arkitektkontor fick även uppdraget att sätta samman konceptet för hela kvarteret: bostäder, butiker i botten-planet, kontor, daghem, restau-ranger med mera för att skapa ett kvarter som lever 24 timmar om dygnet. Högst upp skapades lägenheter med havsutsikt.

Projekteringsstart: 1995.

Beställare: Peab/Riksbyggen.