Trädgårdsstaden Kung Oskar, Lund

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Trädgårdsstaden Kung Oskar, Lund.

Bostadsområde i utpräglat trädgårdsstadskoncept. En tydlig entrésida ut mot gatorna och gemensam trädgårdsanläggning i mitten. De individuella bostäderna har också egna täppor i anslutning till husen.

Projekteringsstart: 1995.

Beställare: JM.

Kommentar

”Trädgårdsstaden Kung Oskar fick en tidlös arkitektur inspirerad av de gamla engelska trädgårdsstäderna. Det är en attraktiv stadstyp som efterfrågas allt mer.
Bygger på en tydlig entrésida mot en stadsmässig gata och en grönskande innergård med såväl privata som allmänna trädgårdsmiljöer. Husen som är ganska enkla volymer gav vi karaktärsskapande egenskaper som kraftfulla entrébalkonger och utmejslade entrépartier. Icke minst gavs skorstenarna till de öppna spisarna en mycket framskjuten placering. Identitetsskapande tyckte jag. Krematorielikt tyckte kritikerna. Hur som helst uppvisar området det högsta andrahandsförsäljningsvärdet i Lund per kvadratmeter. Ganska bra betyg.”
Jonas Lloyd