Kristineberg Park, Malmö

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Kristineberg Park, Malmö.

Bostadsområde i trädgårdsstadskoncept. Cirka 300 lägenheter.

Projekteringsstart: 1993.

Pågående produktion.

Beställare: Skandinavisk Fastighetsfond.

Kommentar

”I olika sammanhang påstås det att det inte går att bygga billigt med bibehållen kvalitet. Jag tycker visst att det går att bygga bra och billiga bostäder. Kristineberg Park med över 300 bostäder i Oxie, Malmö kommun, är ett bra exempel.
Här har vi skapat en miljö med trädgårdsstadens variationsrikedom trots en upprepningsteknik som har pressat produktionskostnaden.”
Jonas Lloyd