Kranen/Dockanområdet, Malmö

Fakta

STADSPLANERING/PARALLELLT UPPDRAG
Uppdrag: Kranen/Dockanområdet, Malmö.

Lloyd’s medverkade i den ursprungliga detalj­plans­processen för att ta fram det som nu kallas Västra Hamnen.

Projekteringsstart: 1996.

Beställare: Wihlborgs Fastigheter AB.