Karl XII gatan, Lund

Fakta

BOSTÄDER/STADSPLANERING
Uppdrag: Karl XII gatan, Lund.

Sexvåningshus byggt inne på en innerstadsgård i Lund. Tegelarkitekturen i de omgivande äldre husen har tagits upp, men här finns också moderna inslag som metalliska burspråk. Kraftfull gestaltning i fasaden.

Projekteringsstart: 1994.

Beställare: Kanslihuset Fastighetskonsult AB