Isåsa Trädgårdsstad

Fakta

STADSPLANERING
Uppdrag: Isåsa Trädgårdsstad, Nässjö.

Stadsplanering och framtagande av detaljplan

Projekteringsstart: 2022.

Beställare: Skånegårdar AB.