INR, Malmö

Fakta

KONTOR
Uppdrag: INR, Malmö.

Ombyggnad av gamla Svenska Tobakmonopolet till industri-, kontors- och utbildningslokaler.

Projekteringsstart: 2005.

Beställare: Dagon.