Highland Golf Lodge, Svalöv

Fakta

KONFERENS/RESTAURANG/BOSTÄDER

Uppdrag: Highland Golf Lodge, Svalöv.

Resort och golfklubb. Hotell, konferensanläggning och spa-anläggning. Ett antal bostäder av varierande storlek uppförs i området.

Projekteringsstart: 2012.

Beställare: Svalövs Golfklubb.