Herkules/Oden, Trelleborg

Fakta

BOSTÄDER/STADSPLANERING
Uppdrag: Herkules/Oden, Trelleborg.

Två innerstadskvarter som kompletteras med cirka 200 lägenheter mitt i centrala Trelleborg.

Projekteringsstart: 2003.

Beställare: Abitare Fastighets­utveckling AB.