Grand Deli, Lund

Fakta

BUTIKSLOKAL
Uppdrag: Grand Deli, Lund.

Bakficka till Grand Hotel där all inredning – hyllor, bänkar etc. – är specialritad.

Projekteringsstart: 2008.

Beställare: Grand Hotel.