Flaggskepparen, Malmö

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Nyproduktion av hyresfastigheten Flaggskepparen med 68 lägenheter och underjordisk garageplats till varje lägenhet i området Flagghusen i Västra Hamnen i Malmö.
Ett hus som gick runt kostnadsmässigt från första året! Producerat till rimlig kostnad, men ändå med intresseväckande arkitektur.

Projekteringsstart: 2004.
Beställare: MKB Fastighets AB.

Kommentar

”God design till låg kostnad. Ett hus som andas modern rationalitet och traditionella kvaliteter genom sina välbearbetade detaljer. Genom att accentuera hörnet gav vi huset ett vänligt och värdigt ansikte. Genomarbetade proportioner och adderade volymer gör att Flaggskepparen ser massivt ut. Burspråk och fönster ger karaktär. Entréerna ligger mot gatan och inte inne på gården. Det är ett medvetet sätt att skapa liv och rörelse.
Generösa ljusinsläpp och öppna planlösningar har gjort att även de mindre lägenheterna känns luftiga.”
Jonas Lloyd

”MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Målsättningen när vi bygger nya bostäder är att det ska vara till rimliga kostnader och bidra till att skapa socialt fungerande boendemiljöer. Första gången jag fick kontakt med Jonas Lloyd var när området Flagghusen i Västra Hamnen skulle bebyggas. Tanken med att exploatera området handlade främst om att göra hållbarhet mainstream – att helt enkelt visa att hållbart byggande inte behövde vara dyrt. Lloyd’s Arkitektkontor visade sig ha rätt kompetens för att anta utmaningen att gestalta en ekologiskt hållbar hyresfastighet till låga produktionskostnader. Att resultatet blev så bra handlar mycket om att det under hela processen fanns en lyhördhet och flexibilitet inför våra behov och önskemål. Men också ett stort intresse för miljöanpassning och kvalitetsfrågor. Det jag gillar bäst med fastigheten är att den har modern funkiskänsla och en fantastisk innergård.”
Susanne Rikardsson
Affärsutvecklingschef,
MKB Fastighets AB