Elisefarm

Fakta

STADSPLANERING
Uppdrag: Stadsplanering och framtagande av detaljplan för utveckling av ett helt nytt samhälle på Elisefarms golfklubbs mark.

Projekteringsstart: 2018.

Beställare: Elisefarm AB.