Ekeliden, Höör

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Ekeliden, Höör.

70 lägenheter i sju hus, vackert grupperade kring Tjurasjö i centrala Höör.

Projekteringsstart: 2005.

Beställare: Veidekke.

Kommentar

”Mötet mellan hus och natur var den viktigaste utgångspunkten för oss. Vi sparade samtliga värdefulla träd och lyckades placera husen i gläntor. Målet var att ge så många lägenheter som möjligt utsikt över Tjurasjö.
Platsen för seniorboendet Ekeliden är fantastiskt vacker. Jag ville skapa en modern trädgårdsstad med känsla av småskalighet, närvaro av trädgårdar och gröna miljöer grupperade kring sjön. Husen är utformade för de specifika förutsättningar som platsen medger och upplevs placerade i naturen.”
Jonas Lloyd

”Vill man bo i Höör kan man inte bo bättre.”
Sydsvenskan