Brunnshög, Lund

Fakta

KONTOR/HOTELL
Uppdrag: Brunnshög, Lund.

Här är uppdraget att ta fram en så kallad Green Skyscraper, norra Europas första riktigt ekologiskt hållbara byggnad.

Projekteringsstart: 2010.

Beställare: Skanska/Förvaltnings AB Sekund.