Barsebäck Trädgårdsstad, Kävlinge Kommun

Fakta

BOSTÄDER/STADSPLANERING
Uppdrag: Barsebäck Trädgårdsstad, Kävlinge Kommun.

Projekteringsstart: 2014.

Beställare: Mjöbäcks Entreprenad AB.