Bajonetten, Kristianstad

Fakta

BOSTÄDER/STADSPLANERING
Uppdrag: Bajonetten, Kristianstad.

Stort bostadsområde på ca 30 000 kvadratmeter, centralt i Kristianstad.

Beställare: Abitare Fastighetsutveckling AB.

Projekteringsstart: 2012.