Aurora, Lund

Fakta

Mobilitetshus
Uppdrag: Parkeringshuset Aurora, Lund. Projektering av ett parkeringshus på Brunnshög i norra Lund.

Projekteringsstart: 2016.

Beställare: LKP, Lunds kommuns parkering AB.