Akademiska Föreningen, Lund

Fakta

KONTOR/RESTAURANG
Uppdrag: Akademiska Föreningen, Lund.

Lloyd’s Arkitektkontor har genom åren utfört en rad uppdrag för Akademiska Föreningen och den gamla (påbörjad 1851) borgliknande byggnaden mitt i Lund. Kontoret har gjort en generalplan för borgen, där valda delar sedan genomförts. Exempelvis restaurang, nya entréer och nytt kontor för AF Bostäder. För samma beställare har Lloyd’s även omvandlat konsertlokalerna Olympen och Auditoriet på Sparta till konferensanläggning.

Projekteringsstart: 1987.

Beställare: AF Bostäder/Akademiska Föreningen.