8x Lloyd

1: God design skapar stark identitet.

Vår arkitektur står för ett helhetstänkande som förenar estetik och kvalitetslösningar i material och teknik. En ”Lloydsk” arkitektur som ger livskvalitet och upplevelser, som skapar identitet och bygger marknadsvärde.

En arkitektur med ett eget liv, bortom alla tillfälliga trender.

2: Engagemang och känsla.

Vi engagerar oss med äkta känsla och total ärlighet från första skiss till färdigt projekt. Chefsarkitekt Jonas Lloyd skapar tillsammans med beställaren optimala lösningar i en intensiv dialog där frågor och svar avlöser varandra i en strid ström.

Resultatet blir en vacker vardagsarkitektur med ett mervärde utöver ekonomiska och funktionella krav.

3: Lyhördhet och förståelse.

I det första intensiva utredningsskedet intervjuar chefsarkitekt Jonas Lloyd beställaren, och lyssnar till önskemål och krav.

När projektet står klart överraskas beställaren med ett resultat utöver de ursprungliga programkraven.

4: Samarbete och tillgänglighet.

I det första intensiva utredningsskedet intervjuar chefsarkitekt Jonas Lloyd beställaren, och lyssnar till önskemål och krav.

När projektet står klart överraskas beställaren med ett resultat utöver de ursprungliga programkraven.

5: Erfarenhet och effektivitet.

Ett effektivt arbetssätt utan ställtider kännetecknar vårt arkitektkontor. Vi ger omedelbar respons vid behov av uppföljning och/eller uppstyrning.

Vår 30-åriga erfarenhet borgar för effektiv handläggning och leveranstrovärdighet genom hela processen.

6: Framtidssäkrad arkitektur.

Miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar alla våra projekt. Vi arbetar med istället för emot naturen.

Traditionella material och beprövade tekniska lösningar minimerar underhållskraven till förmån för en god livscykelekonomi.

7: Stora och små projekt.

På våra ritbord samsas hotellinredningar och villor med exklusiva konferens- och kongressanläggningar och höghus. Större uppdrag får extra resurser genom ett väl utbyggt kontaktnät och samarbetsavtal med andra arkitektkontor.

Lloyd’s Arkitektkontor erbjuder det traditionella arkitektkontorets engagemang och det stora kontorets kapacitet.

8: Det stora i det lilla.

Vårt arbete spänner från stadsplanering till arkitektur och till design. Små projekt inspirerar stora och vice versa.

Resultatet är ett helhetstänkande som borgar för högsta kvalitet.