Mobilitetshuset Niels Bohr återbrukar från vindkraftverk

Jonas Lloyd identifierade ett problem för över ett år sedan. Att rotorbladen från gamla vindkraftverk i nästan aldrig återanvänds.

Till projektet har det köpts 29 vindkraftverk på Jylland, totalt 57 vingar som vi har sågat upp till våningshöga fasadelement och bygger in i parkeringshuset Niels Bohr i Lund.

Som Winston Churchill sa: ”Ett bemästrat problem blir till ett vunnit tillfälle”.

Vi på Lloyd’s har arbetet fram en lösning på problemet med utrangerade vindkraftverk tillsammans med Lunds Kommuns Parkerings AB och Trafikverket med utgångspunkt från Jonas Lloyds idéer.
Vi bygger nu parkeringshuset Nils Bohr i Lund där vi återbrukar vindkraftsvingar som utfackningsväggar i fasaden.
Så kallad: SYNLIG Hållbarhet.
Vi har i förlängningen av detta en plan hur vi ska återbruka samtliga vindkraftsvingar som kommer att utrangeras de kommande åren.

Jonas Lloyd säger ”jag bestämt mig för att de resterande yrkesåren bli en stark förkämpe för Hållbar Arkitektur. Man kan ju inte ensam förbättra världen men man kan ju påverka där man befinner sig och Lloyd’s har ju ramavtal med såväl Lunds Kommuns Parkerings AB samt Malmö Kommuns Parkerings AB.
Och nu har vi ett parkeringshus helt byggt i träkonstruktion på gång även i Köpenhamn. En ”Kompis” till det unika parkeringshus vi nyligen har färdigställt i Sege Park, Malmö.”

Sydsvenskan skriver mer om projektet https://www.sydsvenskan.se/2023-07-23/vingar-fran-vindkraftverk-blir-p-hus-pa-brunnshog