Den 22 november invigdes Sveriges första och största parkeringshus i trä.
Parkeringshuset är ritat av oss på Lloyds Arkitektkontor, som har utgått från ett livscykelperspektiv och valt design och material som står sig väl på lång sikt.
− Vi har använt innovativa arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar som ska bidra till en variationsrik och hållbar stadsdel. Fasaden kommer bl a bestå av vertikala trädgårdar, som är 17 m höga och utgöra en yta på sammanlagt ca 1 500 kvm – en av de större i Europa.