Parkeringshus Sege park

I Sege Park bygger Parkering Malmö sydsveriges första parkeringshus i trä. Parkeringshuset kommer ha en stomme helt i trä och både solljus och dagvatten kommer att tas om hand för att ladda elbilar respektive bevattna växterna som ska växa i lådor på fasaderna.
Det kommer även finnas en mobilitetspool, där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel.

Parkeringshuset är ritat av oss på Lloyds Arkitektkontor, som har utgått från ett livscykelperspektiv och valt design och material som står sig väl på lång sikt.
− Vi har använt innovativa arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar som ska bidra till en variationsrik och hållbar stadsdel. Fasaden kommer bl a bestå av vertikala trädgårdar, som är 17 m höga och utgöra en yta på sammanlagt ca 1 500 kvm – en av de större i Europa. Med inspiration från den äldre kvartersstadens rustiksvåningar kommer sockelvåning att vara i sten och samspela fint med den omgivande bostadsbebyggelse, berättar Jonas Lloyd, VD på Lloyds Arkitekter.

Läs vidare om projektet hos Parkering Malmö.

Läs artikeln om projektets klimatpåverkan från Byggtjänst här