Bygget pågår för området Vikaholm i Växjö, ritat av Lloyd’s Arkitektkontor.