Vi följer med spänning arbetet med parkeringshuset Aurora, ett parkeringshus i Lund ritat av Lloyd’s Arkitektkontor i samarbete med Lunds Kommunala Parkeringsbolag.

Att se sin vision bli verklighet är alltid en fröjd!