Parkering Malmö har planer på att bygga ett nytt parkeringshus i trä, inga nyheter för oss på Lloyds eftersom vi har arbetat med det här projektet tillsammans med det kommunala bolaget sen en tid tillbaka. Parkeringshuset kommer att vara Skånes första med en stomme helt i trä och både solljus och dagvatten kommer att tas om hand för att ladda elbilar respektive bevattna växterna som ska växa i lådor på fasaderna. 

Bygglovet har precis godkänts av Malmö stad och detta har uppmärksammats av Byggnyheter och Skånska Dagbladet. 

Läs artikeln från byggnyheter här (länk till Byggnyheter)

Läs artikeln från Skånska Dagbladet här (länk till Skånska dagbladet, artikel bakom betalvägg)