Marvikens gamla kärnkraftverk går en ny tid till mötes, med Lloyds Arkitektkontor i en central roll. Från uran och olja till helt nya funktioner i hälsans tecken, med inslag av sensationella upplevelser och banbrytande miljötänk. I tätt samarbete med de nya ägarna och berörda myndigheter ligger vi i startgroparna för en spektakulär transformation!

Läs SVTs artikel här

Läs Norrköping News artikel här