Herkules 170928Efter några mindre justeringar ha nu Trelleborgs samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelse sagt ja till den förtätning som Lloyds Arkitektkontor har ritat i kvarteret Herkules, med det nya höghuset i spetsen. Trelleborg Allehanda har uppmärksammat beslutet i en artikel.

Läs mer om kvarteret Herkules i Trelleborgs Allehandas artikel från 28/9 2017 här (pdf)