ASK 1, Malmö – Phus Hyllie 2 för PMalmö. Lloyd´s Arkitektkontor AB.Hyllie 2

Beskrivning av projektet från en gestaltningsmässig synvinkel

Projekteringen har, från P-Malmös sida, genomsyrats av en känsla för kvalitet och god design, ett starkt engagemang i projektet, en stor lyhördhet och en mycket god dialog med oss arkitekter.

P-Malmös inställning är att skönheten har ett värde och att god arkitektur ska löna sig.

Hur har vi då gemensamt tolkat begreppet arkitektur? Jo, att arkitektur förvisso är en, till stor del estetisk disciplin, men även en

  • Funktionell disciplin
  • Praktisk disciplin
  • Byggproduktionsmässig disciplin
  • Ekonomisk disciplin

Kort sagt: alla bollarna i luften!

P-Malmös absoluta ståndpunkt har hela tiden varit att det är lättare att få en god beläggning och nöjda och trygga kunder i ett P-hus som är omsorgsfullt gestaltat, med utgångspunkt från dessa parametrar, än ett P-hus som känns otryggt och ogästvänligt. Skönheten som värde!

P-Malmö delar vår syn på hur man skapar vackra och ändamålsenliga byggnader.

P-Malmös uttalade doktrin har varit att man är stolta att bygga ett P-hus som inte förespeglar att det är något annat än ett P-hus.

Ett vackert P-hus skall vara en delorganism i stadsbilden på samma sätt som bostadshus, kontorshus och andra byggnader och ha sitt eget uttryck. Vi på Lloyd´s fick uppdraget att skapa ett P-hus, med egna stadsbyggnadsmässiga kvaliteter, som inte gömmer sig bakom en annan skrud.

Samtidigt som vi haft som utgångspunkt att vårt P-hus skall anpassa sig och möta den kommande kringliggande miljön, skalmässigt och vertikalindelningsmässigt, har vi lagt oss vinn om att det får en egen karaktär som ärligt redovisar att det är ett P-hus. Vi har velat skapa en öppenhet för att ge ett tryggt och säkert P-hus. Det skall upplevas säkert att röra sig i, inte minst för kvinnor. Ett led i detta är goda utblickar genom fasaden, för att skapa kontakt med omvärlden och motverka instängdhetskänsla. Det är välkänt att kvinnor hyser en stark motvilja att parkera i P-hus som inte uppfyller dessa kriterier.

De uppglasade trapphusen tillför stadsbilden samma accentuerande kvaliteter som torn på hörnen i den tidiga kvartersstaden. Detta transfererat i modern anda i vår tid.

Tanken är att de öppna trapphusen ska skänka liv och rörelse ut mot de omgivande kvarteren för att vitalisera stadsbilden och skapa trygghet. Även genom att skapa en butik i bottenvåningen vill vi tillföra en välgörande livlighet och stadsmässighet.

En bärande idé har varit att kombinera P-huset med service, butik i detta fallet. Biltvätt och blomsterbutik i något annat fall. Andemeningen är att den stressade nutidsmänniskan ska få det lite lättare i vardagen.

Honnörsorden för vårt PHus skall vara; Närhet, Bekvämlighet, Enkelhet och Trygghet. En rationalitet parad med en upplevelse är det nutida P-husets signum.

I vårt P-hus fall skall det löna sig att lyfta blicken. Fasaderna utformas med bl. a vackra granitmurar, lameller av Corteénstål och stora fasadelement kommer att utformas som s.k. vertikala trädgårdar 17 m höga, dvs inte bara klängerväxter utan regelrätta vertikala planteringar.

Materialvalet kommer att vara en sockelvåning i granit som kommer att samspela med bostadsbebyggelse som ett inslag inspirerat av den äldre kvartersstadens rustiksvåningar.

De olika materialen skall utmana varandra – mjuk växtlighet mot hård betong.

De uppglasade trapphusen skall glittra på dagen och lysa varmt, tryggt och välkomnande på natten. Trygghetskänsla både utåt och inåt.

 

ALLTSÅ:

Vi är nu i begynnelsen av 3:dje generationens P-hus.

FÖRSTA GENERATIONEN: Tidiga P-hus var bara en ful funktion i dyster betong. Ogästvänligt och farligt som i en amerikansk TV-deckare.

ANDRA GENERATIONEN: Då skämdes man och byggde in dem, bakom andra funktioner,  som i NK-huset i Malmö.

NU i TREDJE GENERATIONEN:  Är vi stolta över våra P-hus och låter dem vara en vacker delorganism i stadsbilden PÅ SAMMA VILLKOR som ett vackert bostadshus eller ett vackert kontorshus.

 

LLOYD´S ARKITEKTKONTOR AB

 

Jonas Lloyd, Arkitekt SAR/MSA

bild