1

Arkitektur är både en praktisk och en estetisk disciplin som kräver ett holistiskt synsätt. Ett byggnadsverk ska förstås vara ekonomiskt, hållbart och rationellt byggt. Men det ska också bjuda på upplevelser och relatera till våra förväntningar på harmoni, trivsel och stil. Vår arkitektur balanserar funktionella och emotionella krav till en helhet.

2

Modern arkitektur bygger respektfullt vidare på vårt gemensamma kulturarv. Vi lär av historien genom att studera proportioner, färgsättning, skala, volymer, detaljer, material och hur husen passar in i stadsbilden. Vi tar också hänsyn till samtidens krav på ekonomi, effektivitet, funktion och rationalitet.

3

Vår arkitektur varken underordnar sig eller kör över tradition och kontext. De hus och miljöer vi gestaltar lever upp med en egen identitet som samtidigt är förankrad i platsens byggnadstradition, i klimat och materialanvändning. Den tar fatt i vår tids kultur och livsmönster och vågar hävda en egen karaktär.

4

Det är detaljerna som gör helheten. Väl proportionerade fönster och portar ger harmoniska fasader. Noggrant genomarbetade detaljer förhöjer upplevelsen. Vi arbetar i alla skalor, från stadsplanering och husbyggnad ned till skräddarsydda hotellinredningar.

5

Vi arbetar med traditionella byggnadsmaterial. Trä, puts, glas, stål och tegel åldras med en vacker patina. De är inte bara vackrare och hälsosammare än många syntetiska material, de är dessutom mer ekonomiska på längre sikt.

6

Färg är så mycket mer än kulörer. Färg är också material som ger karaktär och ska väljas med omsorg. Dess egenskaper varierar på olika underlag och har olika uttryck beroende på vilka sammanhang den framträder i.

7

Ljus är en av de viktigaste arkitektoniska kvaliteterna, inte minst på våra nordliga breddgrader. Vi eftersträvar alltid en vacker ljus-föring som miljöskapande faktor med såväl naturligt ljus som välplacerad artificiell belysning.

8

Vi sätter alltid människans upplevelse i centrum. Med ett modernt arkitektoniskt formspråk kombinerar vi mätbara värden av praktisk, ekonomisk och rationell karaktär med det som inte låter sig mätas: vår längtan efter skönhet, harmoni, spänning och upplevelse.

Jonas Lloyd:
– I hotell- och restauranginredningar lär man sig ta hand om detaljer och arbetar nära människor. Ett hörn ska vara mjukt så att man inte slår sig, trägolvet ska passa ihop med stenpartiet utan några fula mässingslister. Den här detaljrikedomen tar man med sig när man ritar hus och ser till att betongskarvarna passar, att stuprören omsorgsfullt följer fasadens vindlingar. Man kan skapa konstverk av betongskarvar, trappräcken och pelare! Jag tror att arkitekter som arbetar med inredningar inte överrumplas av de tekniska utmaningarna, utan kan låta de tekniska och funktionella förutsättningarna ingå i gestaltningen.