Aktuellt

 

Säkerhetsrådet till Backåkra Dag Hammarskjölds anda

2018-04-18

Under den kommande helgen kommer FNs säkerhetsråd att hålla ett informellt arbetsmöte, för första gången i världshistorien utanför USAs gränser. Platsen är ingen mindre än Dag Hammarskjölds Backåkra, gården som nyligen har restaurerats efter Lloyds Arkitektkontors anvisningar.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande här

Läs Svenska Dagbladets artikel här

Läs Sydsvenskans artikel här

Läs SVTs artikel här

 

 

Invigning av Dag Hammarskjölds Backåkra

2018-04-09

Den 28 mars återinvigdes Dag Hammarskjölds Backåkra, efter den stora renovering där Lloyds Arkitektkontor har bistått stiftelsen. Intresset var stort med flera prominenta gäster, bland annat utrikesministern Margot Wallström.

Vi tackar återigen för förtroendet.

 

Läs Backåkras egen artikel här

Läs SVTs artikel här

 

 

Bygglov i Barsebäck

2017-10-03

Skånska dagbladet 171003I dagarna godkände Kävlinge Kommun bygglovet för den första etappen av Barsebäcks Trädgårdsstad i den östra delen av byn. Barsebäck kommer inom kort att växa med 32 nya bostäder i form av parhus och kedjehus i både ett och två plan.

Skånska Dagbladet har skrivit en artikel om Barsebäcks Trädgårdsstad och bakgrunden till de trädgårdsstäder som växte fram med London som epicentrum under 1800-talet.

Läs Skånska Dagbladets artikel här

 

 

Trelleborgs kommun är positiva till det nya höghuset

2017-09-28

Herkules 170928Efter några mindre justeringar ha nu Trelleborgs samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelse sagt ja till den förtätning som Lloyds Arkitektkontor har ritat i kvarteret Herkules, med det nya höghuset i spetsen. Trelleborg Allehanda har uppmärksammat beslutet i en artikel.

Läs mer om kvarteret Herkules i Trelleborgs Allehandas artikel från 28/9 2017 här (pdf)

 

 

 

Brunnshögs nya Parkeringsanläggning

2017-09-22

 

solbjer_phus_dag_03bLloyds har tillsammans med LKP nyligen erhållit bygglov för en ny parkeringsanläggning i Brunnshög. Byggnaden kommer att bli en av de första som uppförs i den nya stadsdelen och dessutom med ett genomgående hållbarhetstänk. Byggnadens tak kommer att vara täckt av solpaneler och väggarna av grönska.

 

Läs mer om LKPs och Lloyds gemensamma projekt i Lunds kommuns informationstidning här (pdf)

 

 

Dag Hammarskjölds Backåkra

2017-08-15

På Österlen ligger gården Backåkra som en gång i tiden ägdes av FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld och som idag bland annat innehåller konferenslokaler och ett museum i generalsekreterarens anda. I dagarna avslutas en större renovering av gården, efter ritningar av Lloyds Arkitektkontor. Skånska Dagbladet har besökt gården och träffat dess intendent.

Vi tackar för förtroendet.

Läs Skånska Dagbladets artikel här

 

 

Trelleborgs nya höghus

2016-11-09

kv-herkules-hoghuset-161025I dagarna öppnade intresseanmälan för bostadsrätterna i det 16-våningshus som Lloyds Arkitektkontor ritar i centrala Trelleborg. Byggnaden kommer att uppföras i hörnet Hamngatan och Corfitz Beck-Friisgatan med fantastisk utsikt över havet. I samband med detta uppmärksammar även den lokala tidningen huset och det äldreboende som väntas uppta fyra av våningsplanen.

Läs Trelleborgs Allehandas artikel här

Klicka här för att komma till Fastighetsbyråns sida med mer information om projektet

 

 

 

 

Säljstart Utblick Båstad

2016-09-02

Utblick Båstad har en livsbejakande arkitektur som är ljus, öppen, glad och inbjudande.utblickbastad

Målet är att du som bor här ska känna harmoni i ditt nya hem, både på utsidan och insidan i såväl bokstavlig som mänsklig mening.

Varje lägenhet är anpassad för att maximera upplevelsen av naturen – med fantastisk utsikt över både Laholmsbukten och den underbara Sinarspdalen, som i mina ögon är minst lika vacker som havet. Husen är placerade i ordnad formation som skapar en genuin gårdsupplevelse. För att smälta in och harmoniera med omgivningen har huskropparna en dualistisk arkitektur, med en striktare kubisk form in mot gården och en mjukare, amorf form accentuerad av träytor ut mot naturen.

På insidan är formelementen skapade så att ljuset och utsikten leds in i hemmet. Stora uppglasade  ytor. Fönster från golv till tak. Panoramavyer för själ och hjärta.

Med Utblick Båstad vill vi bjuda på en strålande, naturnära upplevelse där skönheten har ett stort värde.

Jonas Lloyd

Arkitekt Utblick Båstadbroschyr_utblickbastad_korr_03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringshuset i Hyllie är invigt – en beskrivning av projektet

2016-09-02

ASK 1, Malmö – Phus Hyllie 2 för PMalmö. Lloyd´s Arkitektkontor AB.Hyllie 2

Beskrivning av projektet från en gestaltningsmässig synvinkel

Projekteringen har, från P-Malmös sida, genomsyrats av en känsla för kvalitet och god design, ett starkt engagemang i projektet, en stor lyhördhet och en mycket god dialog med oss arkitekter.

P-Malmös inställning är att skönheten har ett värde och att god arkitektur ska löna sig.

Hur har vi då gemensamt tolkat begreppet arkitektur? Jo, att arkitektur förvisso är en, till stor del estetisk disciplin, men även en

  • Funktionell disciplin
  • Praktisk disciplin
  • Byggproduktionsmässig disciplin
  • Ekonomisk disciplin

Kort sagt: alla bollarna i luften!

P-Malmös absoluta ståndpunkt har hela tiden varit att det är lättare att få en god beläggning och nöjda och trygga kunder i ett P-hus som är omsorgsfullt gestaltat, med utgångspunkt från dessa parametrar, än ett P-hus som känns otryggt och ogästvänligt. Skönheten som värde!

P-Malmö delar vår syn på hur man skapar vackra och ändamålsenliga byggnader.

P-Malmös uttalade doktrin har varit att man är stolta att bygga ett P-hus som inte förespeglar att det är något annat än ett P-hus.

Ett vackert P-hus skall vara en delorganism i stadsbilden på samma sätt som bostadshus, kontorshus och andra byggnader och ha sitt eget uttryck. Vi på Lloyd´s fick uppdraget att skapa ett P-hus, med egna stadsbyggnadsmässiga kvaliteter, som inte gömmer sig bakom en annan skrud.

Samtidigt som vi haft som utgångspunkt att vårt P-hus skall anpassa sig och möta den kommande kringliggande miljön, skalmässigt och vertikalindelningsmässigt, har vi lagt oss vinn om att det får en egen karaktär som ärligt redovisar att det är ett P-hus. Vi har velat skapa en öppenhet för att ge ett tryggt och säkert P-hus. Det skall upplevas säkert att röra sig i, inte minst för kvinnor. Ett led i detta är goda utblickar genom fasaden, för att skapa kontakt med omvärlden och motverka instängdhetskänsla. Det är välkänt att kvinnor hyser en stark motvilja att parkera i P-hus som inte uppfyller dessa kriterier.

De uppglasade trapphusen tillför stadsbilden samma accentuerande kvaliteter som torn på hörnen i den tidiga kvartersstaden. Detta transfererat i modern anda i vår tid.

Tanken är att de öppna trapphusen ska skänka liv och rörelse ut mot de omgivande kvarteren för att vitalisera stadsbilden och skapa trygghet. Även genom att skapa en butik i bottenvåningen vill vi tillföra en välgörande livlighet och stadsmässighet.

En bärande idé har varit att kombinera P-huset med service, butik i detta fallet. Biltvätt och blomsterbutik i något annat fall. Andemeningen är att den stressade nutidsmänniskan ska få det lite lättare i vardagen.

Honnörsorden för vårt PHus skall vara; Närhet, Bekvämlighet, Enkelhet och Trygghet. En rationalitet parad med en upplevelse är det nutida P-husets signum.

I vårt P-hus fall skall det löna sig att lyfta blicken. Fasaderna utformas med bl. a vackra granitmurar, lameller av Corteénstål och stora fasadelement kommer att utformas som s.k. vertikala trädgårdar 17 m höga, dvs inte bara klängerväxter utan regelrätta vertikala planteringar.

Materialvalet kommer att vara en sockelvåning i granit som kommer att samspela med bostadsbebyggelse som ett inslag inspirerat av den äldre kvartersstadens rustiksvåningar.

De olika materialen skall utmana varandra – mjuk växtlighet mot hård betong.

De uppglasade trapphusen skall glittra på dagen och lysa varmt, tryggt och välkomnande på natten. Trygghetskänsla både utåt och inåt.

 

ALLTSÅ:

Vi är nu i begynnelsen av 3:dje generationens P-hus.

FÖRSTA GENERATIONEN: Tidiga P-hus var bara en ful funktion i dyster betong. Ogästvänligt och farligt som i en amerikansk TV-deckare.

ANDRA GENERATIONEN: Då skämdes man och byggde in dem, bakom andra funktioner,  som i NK-huset i Malmö.

NU i TREDJE GENERATIONEN:  Är vi stolta över våra P-hus och låter dem vara en vacker delorganism i stadsbilden PÅ SAMMA VILLKOR som ett vackert bostadshus eller ett vackert kontorshus.

 

LLOYD´S ARKITEKTKONTOR AB

 

Jonas Lloyd, Arkitekt SAR/MSA

bild

 

Från bild till verklighet

2016-05-17

P-hus HylliehyllieP_dagbildBygget av parkeringshuset i Hyllie som Lloyds Arkitektkontor har ritat för Malmös kommunala parkeringsbolag börjar närma sig vägs ände. Om ca en månad slås portarna upp för bilägarna runt kvarteret Ask i de södra delarna av Malmö.