I nordöstra Lund, precis vid vid ESS och MAX IV, uppförs just nu ett parkeringshus designat av Lloyds Arkitektkontor AB i samarbete med Lunds Kommunala Parkeringsbolag.

Anläggningen med nästan 300 P-platser och centrumverksamhet i entréplan är tänkt att tas i bruk under 2021. Tills dess får vi nöja oss med att förundras över den bärande strukturen som redan är på plats.